Actele necesare pentru numerele roșii

Numerele roșii, cunoscute oficial ca numere provizorii, sunt plăcuțele de înmatriculare temporară emise pentru vehiculele care nu au fost încă înmatriculate definitiv. Aceste numere sunt valabile pentru o perioadă scurtă de timp și sunt utilizate în principal pentru deplasările necesare finalizării procesului de înmatriculare. În acest articol, vom detalia actele necesare pentru obținerea numerelor roșii în România, pașii de urmat și alte informații utile legate de acest subiect.

Ce sunt numerele roșii?

Numerele roșii sunt plăcuțe de înmatriculare provizorii eliberate de autoritățile locale pentru vehiculele care nu au fost încă înmatriculate definitiv. Acestea sunt valabile pentru o perioadă de până la 30 de zile și pot fi reînnoite o singură dată. Numerele roșii sunt esențiale pentru a permite proprietarilor de vehicule să circule legal pe drumurile publice până la finalizarea procesului de înmatriculare permanentă.

Actele necesare pentru obținerea numerelor roșii

Pentru a obține numerele roșii, trebuie să pregătiți și să depuneți un set de documente la autoritatea locală de înmatriculări auto. Iată lista actelor necesare:

1. Cerere tipizată

Cererea tipizată pentru eliberarea numerelor provizorii poate fi obținută de la sediul autorității de înmatriculări auto sau descărcată de pe site-ul oficial al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Aceasta trebuie completată cu atenție și semnată de solicitant.

2. Actul de identitate al solicitantului

Solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie. Acesta poate fi cartea de identitate sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini.

3. Documentele vehiculului

a. Cartea de identitate a vehiculului (CIV) – Original și copie. b. Certificatul de conformitate – Original și copie. Acesta este un document emis de producătorul vehiculului care atestă conformitatea cu normele tehnice și de siguranță.

4. Actul de proveniență al vehiculului

Actul de proveniență este documentul care dovedește dreptul de proprietate asupra vehiculului. Acesta poate fi: a. Factura fiscală – În cazul achiziției vehiculului de la un dealer autorizat. b. Contractul de vânzare-cumpărare – În cazul achiziției vehiculului de la o persoană fizică. c. Actul de donație – Dacă vehiculul a fost primit ca donație.

5. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)

Polița RCA trebuie să fie valabilă pentru perioada pentru care se solicită numerele roșii. Este necesară prezentarea poliței în original și copie.

6. Dovada plății taxelor

Pentru obținerea numerelor roșii, este necesară plata unor taxe și tarife specifice. Acestea includ: a. Taxa pentru numere provizorii – Se achită la trezoreria locală sau la ghișeul autorității de înmatriculări. b. Taxa pentru certificatul de înmatriculare provizoriu – Se achită în același mod ca și taxa pentru numere provizorii.

7. Fișa de înmatriculare

Fișa de înmatriculare trebuie completată și ștampilată de autoritatea competentă. Aceasta poate fi obținută de la sediul autorității de înmatriculări sau descărcată online de pe site-ul DRPCIV.

8. Dovada inspecției tehnice periodice (ITP)

Dacă vehiculul a mai fost înmatriculat anterior, este necesar să prezentați dovada unei inspecții tehnice periodice valabile. În cazul vehiculelor noi, acest document nu este necesar.

Pașii de urmat pentru obținerea numerelor roșii

  1. Pregătirea documentelor: Asigurați-vă că aveți toate documentele necesare în original și copie.
  2. Completarea cererii tipizate: Completați cererea tipizată pentru eliberarea numerelor provizorii.
  3. Plata taxelor: Achitați taxele necesare și păstrați chitanțele de plată.
  4. Depunerea dosarului: Mergeți la autoritatea locală de înmatriculări auto și depuneți dosarul complet. Asigurați-vă că aveți toate documentele în original și copie.
  5. Obținerea numerelor roșii: După verificarea dosarului, veți primi numerele provizorii și certificatul de înmatriculare provizoriu.

Alte informații utile

  • Valabilitatea numerelor roșii: Numerele roșii sunt valabile pentru o perioadă de până la 30 de zile și pot fi reînnoite o singură dată.
  • Utilizarea numerelor roșii: Acestea pot fi utilizate pentru a circula legal pe drumurile publice, pentru a efectua inspecția tehnică periodică sau pentru a transporta vehiculul la un service auto.
  • Reînnoirea numerelor roșii: Dacă procesul de înmatriculare nu este finalizat în termen de 30 de zile, puteți solicita reînnoirea numerelor provizorii pentru încă 30 de zile, prezentând documentele actualizate.

Concluzie

Obținerea numerelor roșii este un pas esențial în procesul de înmatriculare a unui vehicul nou sau second-hand. Pregătirea corectă a documentelor și respectarea pașilor necesari vă vor asigura că veți putea circula legal pe drumurile publice până la finalizarea înmatriculării definitive. Asigurați-vă că aveți toate documentele necesare și că respectați termenii și condițiile impuse de autorități pentru a evita eventualele probleme legale.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *